TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

Ücret-Verimlilik Dengesizliği Sanayiyi ve Ekonomiyi Zorluyor

 

 

2015’in ilk çeyreğinde verimlilik yüzde 0,3 reel işgücü maliyeti yüzde 10,9 arttı.

 İşgücü maliyetinde yıllık nominal artış hızı yüzde 14,6’ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2015 yılının ilk çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde1,3, istihdam yüzde 0,9 oranında yükseldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan TÜİK verileri değerlendirmesine göre, üretim ve istihdam düşüş yönünde değişmeye devam ediyor. 

Söz konusu dönemde verimlilik (işçi başına üretim) yüzde 0,3; buna karşılık reel (enflasyondan arındırılmış) işgücü maliyeti yüzde 10,9 gibi çok yüksek bir oranda arttı. Reel işgücü maliyeti üst üste 13 çeyrek dönemdir (39 aydır) yükseliyor. 

 

Verimlilik aynı kalırken reel işgücü maliyetinin büyük bir hızla artması sanayinin rekabet gücünü, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkiliyor.

Son 5 yılda verimlilik yüzde 5; reel işgücü maliyeti yüzde 23 yükseldi

 

2010 yılının ilk çeyreğinden 2015’in aynı dönemine uzanan son 5 yılda da reel işgücü maliyeti, verimliliğe kıyasla yaklaşık 5 kat hızlı arttı. Reel işgücü maliyeti yüzde 22,8 yükselirken, verimlilik artışı yüzde 4,9’da kaldı. Üretim yüzde 31; istihdam yüzde 24,8 oranında yükseldi.

İşgücü maliyeti ile verimliliğin birlikte değerlendirilmesini sağlayan ve bir birimlik üretimde işgücü maliyetinin rekabet gücüne etkisini yansıtan “birim işgücü maliyeti” endeksi ise aynı dönemde 112’den 123,8’e yükselerek yüzde 10,5 arttı.

Verimlilik ve reel işgücü maliyeti arasındaki farkın yükselmesi, sanayi ürünlerimizin iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünün kısıtlandığına işaret ediyor.

Rekabet gücünün ve istihdamın artırılması için, ücret-dışı işgücü maliyetinin, özellikle işletmeler üzerindeki SGK prim yükünün hafifletilip, OECD ortalamasına indirilmesinin yanı sıra, ücret artışlarında verimliliğin dikkate alınması gerekiyor.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON