TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

Türkiye'nin Geleceği Sanayi Yatırımlarına Bağlı

İŞVERENDEN 63’ÜNCÜ HÜKÜMETE MESAJLAR 

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SANAYİ YATIRIMLARINA BAĞLI”

TİSK’in Haziran ayına ilişkin “Aylık Ekonomi Bülteni”nde “Kurulacak yeni hükümetin sanayileşme doğrultusunda yeni reform ve kurumsal düzenlemelere destek vermesi gerekir. Hükümet Programı’nın bu yönde şekillenmesi isabetli olacak” denildi.

 


 

İşveren camiası, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulacak 63’üncü Hükümeti’ne, ekonominin temel sorunları hakkında hatırlatmalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Haziran ayına ilişkin “Aylık Ekonomi Bülteni”nde yer alan değerlendirmelerde, ekonomik verilerin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk 5 ayı sonunda Orta Vadeli Program hedeflerinden büyük ölçüde uzaklaştığını gösterdiğine dikkat çekildi. Bültende “İlk çeyrekteki yüzde 2,3’lük orandan sonra, 2015 yılı büyüme hedefi olan yüzde 4’e erişmek için kalan aylarda yüzde 4’ün üzerinde büyümek gerekmektedir ki bunun gerçekleşmesi şimdilik zor görünmektedir” denildi.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyüme oranının, yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerine çıkmış olsa da 2003’ten beri kaydedilen en düşük oran durumunda olduğuna işaret edilen bültende, büyümenin kaynağının tüketim olduğu, yatırım artışının olmadığı,  ihracatın ise gerilediği kaydedildi. Bültende şöyle denildi:

“Yılın ilk çeyreğinde Türkiye büyüyen ülkeler grubunda kalmayı başarmıştır. Ancak artık yüksek oranlı büyüyen ülkeler grubu içinde yer almamaktadır. Yükselen ekonomiler içinde Meksika yüzde 2.5, Endonezya yüzde 4.7, Hindistan yüzde 7.5, Malezya yüzde 5.6 büyürken, Türkiye yüzde 2.3 oranında büyümüştür”. 

SANAYİNİN İSTİHDAMDAKİ PAYI AZALIYOR

Tarım sektörü ve hizmetler sektörünün GSYİH’daki payının arttığına, ancak sanayi sektörünün büyüyemediğine ve GSYİH’daki payının yüzde 33.7’ye gerilediğine vurgu yapılan bültende, yine de sanayi üretiminin olumsuz olmadığı, Nisan’da yıllık bazda yüzde 3.8 arttığı, aylık bazda ise değişmediği de belirtildi. Sanayide ciro yıllık bazda yüzde 9, aylık bazda ise yüzde 1.9 oranında yükseldi. Ancak bültende, ÖTV’nin vergi gelirlerinin yüzde 24’ü ölçüsündeki büyüklüğünün, maliyetleri ve fiyatları olumsuz etkilediği de vurgulandı.

TİSK Bülteninde, istihdam ve işsizlik konularına değinilirken, 2015 Mart döneminde işsizlik oranının yıllık bazda 0.9 puanlık artışla yüzde 10.6’ya çıktığı,  yüzde 18.6’ya yükselen genç işsizliği oranındaki artışın da 1.9 puan olduğu hatırlatıldı. İşgücü yetersizliğinin, kapasite kullanımını kısıtlayan faktörler içerisinde 2’nci sırayı aldığı belirtilen bültende “yatırım eksikliği ve vasıflı işgücü yetersizliği nedeniyle sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı azalıyor” değerlendirmesinde bulunuldu. TİSK Bülteni’nde şöyle denildi: “Ciddiyetini koruyan işsizlik konusunda da sanayi sektöründe yatırım yapılmasını önleyen belirsizlik ve rekabet gücü zayıflığı sorunlarının çözümlenmesi ve eğitim politikasının nitelikli işgücü ihtiyacına odaklanması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye’nin geleceğinin sanayi yatırımlarına bağlı olduğu açıktır”.

TCMB’YE DESTEK UYARISI

Bültende enflasyona da değinilerek, parasal duruşuna rağmen TCMB’nin enflasyon oranını aşağıya çekmede yetersiz kaldığına dikkat çekildi ve “Bu durum enflasyon hedeflemesinin yetersizliğinden kaynaklanmamakta; enflasyonun düşmesini ekonomideki yapısal sorunlar engellemektedir. Dolayısıyla, TCMB’ye yapısal reformlarla ve kurumsal düzenlemelerle destek verilmesi gerekir. Yeni kurulacak hükümetin uygulayacağı programın bu yönde şekillenmesi isabetli olacaktır” denildi. Ancak, Bültendeki değerlendirmelerde, yılın ilk beş ayında hükümetin sınırlı da olsa mali disiplini koruduğu ve bunun enflasyondaki yükseliş eğilimini engellediği de kaydedildi.

DIŞ FİNANSMAN ZORLAŞIYOR, TAKİP EDİLMELİ     

TİSK Bülteni’nde Ödemeler Dengesi’ndeki gelişmelere değinilen bölümlerde de Nisan’da cari açığın yıllık bazda 44.3 milyar dolara indiği anımsatılarak, “Net parasal olmayan altın ihracatının yıllık bazda yüzde 242 artarak 4.6 milyar dolara çıkması, cari açık üzerinde etkili oldu” denildi. Yurtdışına doğrudan yatırımlar artarken, yabancıların Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının azaldığı belirtilen bültende, “Dış finansman zorlaşıyor: Yabancıların DİBS stoku Mart sonundan Haziran ortasına yaklaşık 7 milyar dolar azaldı. Bu süreç takip edilmeli” uyarısında bulunuldu. “Net hata noksan” kaleminin Nisan’da tekrar büyüdüğü de kaydedilen Bülten’de, “yılın ilk dört ayında bu kalemden Türkiye’ye yaklaşık 7 milyar dolar girdi ve net hata noksan cari açığın yüzde 48.2’sini finanse eder hale geldi” denildi.

 
 

 

 

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurt içinde ve yurt dışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, Küresel GAN, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet adresinden ulaşılabilir.


Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON