ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

Sektör: Toplantı Organizasyon Link: http://www.norokongre2012.org

Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği 'Mucize İğne' ile ilgili ortak açıklama yaptı.

 

ALZHEİMER İĞNESİ İDDİALARI İNCELENECEK!

“ÜRETİCİ FİRMANIN BU İĞNEYLE İLGİLİ ALZHEİMER ALANINDA ÇALIŞMASI VE RUHSAT BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR”

“ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İĞNENİN BU ŞEKİLDE TANITILMASI, SORUMSUZLUKTUR”

İKİ DERNEK, ‘MUCİZE TEDAVİ’ İDDİALARININ İNCELENMESİ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA GEREKLİ BAŞVURUDA BULUNDU…

 

Türk Nöroloji Derneği (TND) ve Türkiye Alzheimer Derneği, kamuoyuna ‘Mucize Tedavi’ olarak lanse edilen ve Alzheimer hastalığını tedavi ettiği öne sürülen ‘iğne’ ile ilgili iddiaların incelenmesini isteyecek. İki derneğin ortak açıklamasında, bu iğnenin Alzheimer hastalarında kullanılmasının kesinlikle önerilmediği vurgulanarak, “İlaç üreticisi firmanın bu iğneyle ilgili Alzheimer alanında çalışması ve ruhsat başvurusu bulunmamaktadır” denildi.

Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği, basın organlarında çıkan ve hasta ve hasta yakınlarının ‘umutlanmasına’ yol açan ‘Alzheimer İğnesi’ konusunda ortak açıklama yaptı. Açıklamada,  sadece bazı romatizmal hastalıklarda kullanılan bu iğnenin,  Alzheimer hastalığı için  ‘mucize tedavi’ olarak tanıtılmasının ‘sorumsuzluk’ olduğu belirtildi.

Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin ortak açıklaması şöyle: 

“Son günlerde bazı yayın organlarında “Mucize Tedavi’ olarak duyurulan ve Alzheimer hastalığını tedavi ettiği öne sürülen  ‘Etanercept’ adlı maddeden oluşan iğne, bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.  Alzheimer hastalığı üzerinde etkinliği ve güvenliği bilimsel yöntemlerle araştırılmamış olan söz konusu iğne,  ABD dahil dünyanın hiçbir ülkesinde Alzheimer Hastalığı’nın tedavisi için ruhsatlandırılmış değildir.

2005 yılında ABD’li bir dermatolog,  söz konusu maddenin  ‘bir Alzheimer hastasında mucizevi etkileri bulunduğunu’ duyurmuş, bundan kısa bir süre sonra da, daha geniş hasta gruplarında çalışmaların başladığını açıklamıştır. Dünyada yürütülmekte olan belli başlı klinik araştırmaların listelendiği “clinicialtrials.gov” sitesinin incelenmesinde, ‘ İngiltere Southhampton Üniversitesinde 40 Alzheimer hastası üzerinde, yöntemin güvenli olup olmadığını araştırmak üzere 2011 yılında başlatılan bir çalışmanın sürdüğü’ yer almaktadır. Ancak bugüne kadar ‘Etanercept’ maddesinin Alzheimer hastalığında etkili olduğunu gösteren, ciddi bir tıp dergisinde yayınlanmış kapsamlı hiçbir araştırma sonucu yoktur.

Söz konusu haberlerin yayınlanmasından sonra ‘Etanercept’ maddesinin ilaç üreticisi ile yapılan görüşmede firma, bu ilaç ile ilgili Alzheimer alanında herhangi bir çalışmaları veya ruhsat başvuruları olmadığını bildirmiştir. Firma ayrıca, ilacın bu alanda kullanımını da kesinlikle desteklemediklerini açıklamıştır.

“Alzheimer iğnesi” adıyla duyurulan uygulamanın hiçbir şekilde tıbbi geçerliliği yoktur ve bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Bu nedenle de kısa ve orta vadedeki olası yan etkilerinin ne olduğu bilinmemektedir. Hasta ve hasta yakınlarını ‘umut tacirliğiyle’ yanlış yönlendiren bu tür haberler, en hafif deyimiyle ‘ciddiyetten uzaktır’ ve sorumsuzluk örneğidir.

Tıp biliminde yeni bir olası tedavi şeklinin etkinliği ve güvenilirliğinin hangi yöntemlerle gösterilmesi gerektiği gayet iyi bilinmektedir. Etanercept’ maddesinin Alzheimer hastalığındaki olası yarar ve risklerinin bu yöntemlerle gösterilene kadar kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz.

 ‘Mucizevi tedavi’ iddialarının incelenmesi için ilgili kurumlara gerekli başvuruları yapmış bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON