TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

TİSK’ten Sosyal Sorumluluk Ödülleri

ŞİRKETLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YARIŞACAK

“TİSK 2015 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ” BAŞVURULARI BAŞLADI…

ÖZEL SEKTÖRÜN DEVLETLERİNDEN KOBİ’LERE KADAR PEK ÇOK ŞİRKET, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE 5 KATEGORİDE YARIŞACAK.

 

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” için başvurular başladı. Türk özel sektörünün büyük ölçekli devlerinden KOBİ’lere kadar pek çok şirket, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlı bir yarışmaya katılacaklar. Yarışma için son başvuru tarihi 2 Ekim 2015 olurken, ödüller Aralık ayında TİSK tarafından düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 5 kategorinin her birinde bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2 proje, toplamda da 10 proje ödül almaya hak kazanacak. Ayrıca belirtilen 5 kategori üzerinden en yüksek puanı alan bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2 proje de Büyük Ödül için yarışacak.

İşçi, işveren, hükümet, medya, üniversite ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinden oluşacak Seçici Kurul, finalist projeleri 5 temel kategoride (Etkililik, Sürdürülebilirlilik, Kapsayıcılık, İyi Uygulama, Yenilikçilik) değerlendirecek. Her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer proje; toplamda 10 proje belirtilen kategorilerde ödül alırken, tüm kategorilerden en yüksek puanı alan iki ayrı projeye de yine farklı ölçeklerde olmak üzere Büyük Ödül takdim edilerek toplamda 12 proje ödül almaya hak kazanacak. Ayrıca işbaşında eğitim alanındaki projeler için GAN TÜRKİYE Özel Ödülü de verilecek.

“GAN TÜRKİYE” ÖZEL ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz Şubat ayında Antalya’da 21 özel sektör şirket CEO’larının prensiplerine imza attığı Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye’nin Özel Ödülü de bu yıl bir projeye verilecek. GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik ve hizmet-içi eğitim)” imkânı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, “GAN TÜRKİYE Özel Ödülü” kapsamında değerlendirilecek.

BAŞVURU KRİTERLERİ VE SÜRECİ

Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı tüm şirketler, Türkiye’de uygulanan KSS projeleri ile ödüle başvurabilecekler. Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmayacak. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile yarışmaya katılabilecekler. Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması şartı aranacak. TİSK 2014 KSS’de ödül almaya hak kazanan projeler için tekrar başvuru yapılamayacak. Geçen yıl başvuru yapan ancak ödül kazanamayan projeler için başvuru yapılabilecek.

Aday şirketler projelerini, www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Ödül Başvuru Formu’nu, doldurarak, 2 Ekim 2015 Cuma saat 17.00’ye kadar odul@tisk.org.tr e-posta adresine PDF dosyası olarak gönderecekler. İsteyen şirketler, başvuru formuna ek olarak, projenin tanıtımına yönelik olarak hazırlanan görsel, basılı materyal, film vb. gibi ilave materyalleri de başvuru dosyalarına ekleyebilecek. (Söz konusu materyallerin, isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 2 Ekim 2015 Cuma tarihinde saat 17.00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılması gerekiyor.) Kapalı zarfın teslim edileceği adres ise şöyle: TİSK, Herkes İçin KSS Proje Ofisi, Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: 108 06540 Çankaya - ANKARA.

AB DESTEKLİ, IOE ORTAKLI PROJE

İlki 2014 yılında verilen “TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”, KSS alanında farkındalığı artırarak, şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında veriliyor. TİSK’in liderliğinde ve AB’nin finansman desteğiyle yürütülen proje, Uluslararası İşverenler Örgütü’nün (IOE) yanı sıra Güney Doğu Avrupa Ülkelerinin ulusal işveren örgütlerinin ortaklığında 2012 yılından beri sürdürülüyor. 4 yıllık Proje’nin ikinci 2 yıllık dönemi de başladı. İlk dönemde Türkiye, Romanya, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ’ın ulusal işveren örgütlerinin yer aldığı projeye, 2015-2016 yıllarını kapsayan 2. Dönemde Sırbistan, Bulgaristan ve Azerbaycan’ın İşveren Teşkilatları’nın da dâhil olmasıyla işbirliği yapan kuruluş sayısı dokuza çıktı. İkinci dönemde, işveren kesiminin Sürdürülebilirlik Raporlaması hakkında bilgilendirilmesine, uygulama kapasitesinin geliştirilmesine ve eğitmenlerin yetiştirilmesine odaklanılacak.

2014 ÖDÜLLERİ 

Geçtiğimiz yıl Koç Holding “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi ile KOBİ olan Çevreci Eczacılar Koperatifi “Engelsiz İlaç” projesi ile Büyük Ödül’e, Borusan Holding “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesiyle Kapsayıcılık Ödülü’ne, Boyner Holding “Nar Taneleri” projesiyle İyi Uygulama Ödülü’ne, Opet Petrolcülük “Temiz Tuvalet Kampanyası”; yine bir KOBİ olan Fritem A.Ş “Bizim Sokağın Çocukları” projesi ile birlikte Etkililik Ödülü’ne, Anadolu Cam Sanayii “Cam Yeniden Cam” projesi ile Sürdürülebilirlilik Ödülü’ne, IBM Türk ise “On Demand Community Programı” ile Yenilikçilik Ödülü’ne layık görüldü.

PROJELERE ÖDÜL GETİREN AYRICALIKLAR…

Koç Holding-Meslek Lisesi Memleket Meselesi (Büyük Ödül - Büyük Ölçekli Şirket)

Amacı meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik bir kamu-özel sektör işbirliği modeli meydana getirmek olan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, mesleki eğitimin önemine dair kamuoyunda farkındalık yaratarak ve öğrencileri mesleki eğitime özendirerek, işletmeler ve okullar arasında sürdürülebilir bir ilişki modeli geliştirdi. Proje süresince Şirketin bütün birimlerinin dahil olmasıyla, sürdürülebilir bir gönüllülük platformu oluşturuldu. Üstelik söz konusu model Koç Holding dışındaki birçok şirket tarafından da sahiplenilerek yaygınlaştırıldı. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, TİSK 2014 KSS Ödülleri’nin tüm kategorilerinde (sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, etkililik, iyi uygulama ve yenilikçilik) Seçici Kurul’dan tam not alarak Büyük Ödül’ü kazandı.

ÇEKOOP-Engelsiz İlaç ( Büyük Ödül- KOBİ)

Engelli sorunlarına kamuoyunun ve yasamanın dikkatini çekerek görme engellilerin sağlık ve bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanmasını amaçlayan Engelsiz İlaç Projesi, görme engellilerin ilaç kullanırken yaşadıkları sağlık sorunlarına ve risklere çözüm getirilmesine katkıda bulundu. Geliştirilen modelin örnek teşkil etmesi ve kamu tarafından da sahiplenilmesi, Projenin sürdürülebilirliğinin göstergesi oldu. Proje kapsayıcılık alanında da öne çıkarak görme engellilerin ilaç alırken yaşadıkları sorunlara etkili bir çözüm yolu sundu. Proje bu nedenle, KOBİ dalında Büyük Ödül’e layık görüldü.

OPET-Temiz Tuvalet Kampanyası (Etkililik Ödülü)

Tuvalet temizliği ve hijyen konularını ülke gündemine taşıyabilmeyi ve bu hususta kalıcı bir toplumsal bilincin oluşmasını amaçlayan Temiz Tuvalet Kampanyası’nın yarattığı standart model, İçişleri Bakanlığı’nca işyeri ve lokanta tuvaletleri dahil olmak üzere tüm tuvaletlerde zorunlu kılındı. Bu anlamda, toplumun her kesimini içine alan bir Proje olan Temiz Tuvalet Kampanyası, kamuyu da etkileyerek kalıcı bir standart oluşturulmasını sağladı ve sektörü de bu yönde dönüştürdü. Bu bağlamda Temiz Tuvalet Kampanyası, Etkililik Ödülü’nü almayı en çok hak eden Proje oldu.

Friterm A.Ş.-Bizim Sokağın Çocukları (Etkililik Ödülü - KOBİ)

Amacı OSB’lerde sahipsiz/kontrolsüz/evcil sokak hayvanlarının OSB’ler tarafından koruma altına alınarak, sahipli/kontrollü hayvanlar haline getirilmesi olan Bizim Sokağın Çocukları Projesi, hayata geçirdiği girişimin yaygınlaşmasını sağlayarak tüm OSB’lerde yürütülmesini teşvik etti. Bu yaygınlaştırma stratejisi ve oluşturulan etkin model nedeniyle, KOBİ kategorisinde Etkililik Ödülü’ne sahip oldu.

IBM Türk-On Demand Community (Yenilikçilik Ödülü)

IBM On Demand Community Programı, IBM çalışanlarına esnek bir platformda etkin araçlarla gönüllülük yapma fırsatını sağlayarak, çalışanların işyerinde kazandıkları profesyonel beceri ve yetkinliklerini etkin ve efektif şekilde sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaları fikri üzerine kuruldu. Farklı STK’lara destek olunmasını ve çalışanların gönüllü çalışmalarının desteklenmesini sağlayan Proje, bu bağlamda uyguladığı yaklaşım sayesinde Yenilikçilik Ödülü’ne layık görüldü.

Anadolu Cam-Cam Yeniden Cam (Sürdürülebilirlik Ödülü)

Cam geri dönüşümünü ayağa kaldırmak ve tasarruf etmek amacıyla yürütülen Cam Yeniden Cam Projesi, Türkiye’nin AB uyum sürecindeki taahhütlerine de destek olarak cam geri dönüşümü oranını uygulama süresi içerisinde kademe kademe artırdı. Bu bağlamda, hem enerji tasarrufu yapılmasını sağlayan, hem de geri dönüşümün değerini öne çıkaran Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Ödülü’nü elde etti.

Borusan-Annemin İşi Benim Geleceğim (Kapsayıcılık Ödülü)

OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları isimli kreş ve gündüz bakım evleri ile; çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkân tanınması, kadının işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldırarak özellikle sanayide kadın istihdamının artırılması, okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine hizmet edecek bir eğitim ortamı oluşturulması konularında kamuoyunda farkındalık yaratılmasını sağlayan Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi tüm ilgilileri içine alan, üstün bir model sunarak Kapsayıcılık Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Boyner- Nar Taneleri (İyi Uygulama Ödülü)

Devlet koruması altında yetişmiş 18–24 yaş arası, en az lise mezunu genç kadınların toplumdan dışlanmasını önlemek amacıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefleyen Nar Taneleri Projesi; Projeye katılan genç kadınların yüzde 57’sinin istihdama kavuşması, yüzde 25’inin eğitimine devam etmesi, yüzde 18’inin iş arama sürecine girmiş olması gibi başarılı çıktılarıyla gençlerin istihdamının artırılması ve kadın-erkek eşitliği hedeflerine katkıda bulundu. Bu yönleriyle sistematik biçimde işleyen Proje, İyi Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.

 

 

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet adresindenulaşılabilir.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON