TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

TİSK'ten İşgücü Maliyeti Uyarısı“İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ ARTIŞ VERİMLİLİĞİN ÇOK ÜZERİNDE”

“BU TABLO ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZÜ, İHRACATI VE YATIRIMLARI AZALTIYOR”

“ÜCRET ARTIŞLARINDA VERİMLİLİK DİKKATE ALINMALI”

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) sanayi sektöründe işçilik maliyetinin verimliliğe kıyasla çok hızlı arttığına dikkat çekerek, “yabancı ülke firmalarıyla rekabette zorlanıyoruz” uyarısı yaptı. TİSK, rekabet gücü ve istihdamın artırılması için işletmeler üzerindeki SGK prim yükünün hafifletilmesi, ücret artışlarında verimliliğin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TİSK’in, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2014 yılının son çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre; Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 2,3; istihdam yüzde 2,8 oranında yükseldi. Aynı dönemde verimlilik (işçi başına üretim) yüzde 0,6 azalırken reel işgücü maliyeti yüzde 3,7 arttı.

VERİMLİLİK YERİNDE SAYIYOR

2014 yılının tamamında ise 2013’e göre imalat sanayiinde üretim yüzde 3,2 yükselirken, istihdam da üretime yakın ölçüde, yüzde 3,1 oranında arttı. Bu tabloya göre verimlilik yüzde 0,1 artışla, yerinde saydı. Enflasyondan arındırılmış (reel) işgücü maliyeti artışı ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. 2014 yılında nominal işgücü maliyetindeki artış yüzde 13,8 oldu. Reel işgücü maliyetinin son 36 aydır yükseldiğine dikkat çeken TİSK, “Verimlilik yerinde sayarken reel işgücü maliyeti artışının yüksek oranda gerçekleşmesi sanayinin uluslararası rekabet gücünü, ihracatı ve yatırımları azalttı” değerlendirmesinde bulundu.

6 YILDA MAKAS 3 KAT AÇILDI

Son 6 yıllık (2008-2014) veriler değerlendirildiğinde ise reel işgücü maliyeti verimliliğe kıyasla 3 kat artış kaydetti. Reel işgücü maliyeti yüzde 23,9 artarken, verimlilik artışı yüzde 8,4’te kaldı. Aynı dönemde üretim yüzde 23,1; istihdam yüzde 13,6 oranında yükseldi. İşgücü maliyeti ile verimliliğin birlikte değerlendirilmesini sağlayan ve bir birimlik üretimde işgücü maliyetinin rekabet gücüne etkisini yansıtan “birim işgücü maliyeti” endeksi ise aynı dönemde 100’den 114,1’e yükseldi. TİSK’in Verimlilik Bülteni’nde, “Bu yükseliş, sanayi ürünlerimizin iç ve dış piyasalardaki başarısının işgücü maliyeti nedeniyle kısıtlandığını ortaya koyuyor” uyarısı yapılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Rekabet gücünün ve istihdamın artırılması için, ücret-dışı işgücü maliyetinin, özellikle işletmeler üzerindeki SGK prim yükünün hafifletilip, OECD ortalamasına indirilmesinin yanı sıra, ücret artışlarında verimliliğin ve hedef enflasyonun dikkate alınması gerekiyor.”

 
 

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet adresindenulaşılabilir.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON