TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

TİSK Ekim 2014 İşgücü Verilerini Değerlendirdi: İş Arayan Her 100 Kişiden 30’u İşsiz Kaldı

TİSK EKİM 2014 İŞGÜCÜ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ:

İŞ ARAYAN HER 100 KİŞİDEN 30'U İŞSİZ KALDI

İŞ TALEP EDENLERİN SAYISI YÜZDE 345 ARTTI

İSTİHDAM YÜKSELDİ ANCAK İŞ İSTEYENLERİN SAYISI DAHA FAZLA ARTTI

İŞSİZLİKTE DÜNYADA 10’UNCU SIRADAYIZ

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA İŞSİZLİK TAVAN YAPTI

Ekim 2014 itibariyle son bir yılda Türkiye’de işgücündeki artış 1 milyon 929 bin kişi olurken artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre (Ekim 2013) yüzde 345’i buldu. İşgücü içinde istihdam edilenler 1 milyon 356 bin kişi, işsiz sayısı ise 573 bin kişi arttı. İş arayan her 100 kişiden 30’u işsiz kaldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 2015 yılı Ocak İşgücü Piyasası Bülteni yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2014 yılı Ekim Dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın değerlendirildiği Bültene göre, iş talep edenlerin (işgücü) sayısında çok güçlü bir artış var. İstihdam artış hızı bir yıl önce yüzde 0,7 iken, Ekim 2014’te yüzde 5,5 gibi yüksek bir orana çıktı. Ancak, işgücü daha yüksek bir oranda, yüzde 7,1 oranında artınca, işsizlik de yükseldi.  

İşsizlik oranı son bir yılda 1,3 puan artarak yüzde 10,4 oldu. 2 yıl önce yüzde 8’lerde seyreden arındırılmış işsizlik oranı, 2014’ün yaz aylarından bu yana yüzde 10’un üzerinde seyrediyor.

Ayrıca, TİSK’in altını çizdiği tespitlere göre, istihdamdaki güçlü artış büyümeye yansımıyor, çünkü verimlilik azalıyor.

İŞSİZLİKTE DÜNYADA 10’UNCU SIRADAYIZ

TİSK’in değerlendirmelerine göre, Türkiye, küresel kalkınma yarışında varlık gösterebilen 44 ülke arasında işsizlik oranının yüksekliği açısından 10’uncu sırada bulunuyor. En geniş işsizlik tanımına göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 19,1 ve 6 milyon 43 bin işsiz var.

Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (26 milyon 138 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (31 milyon 111 bin kişi) ise bu imkandan yoksun.

İŞSİZLİK ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA TAVAN YAPTI

TİSK’in değerlendirmelerine göre, tarım dışı istihdamda yıllık artış oranı yüzde 5,7 oldu. Bir yıl içerisinde istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör yüzde 6,5 ile hizmetler olurken, onu yüzde 5,2 ile sanayi sektörü izledi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12 ile yükseköğretim mezunlarında oldu. Bunu sırasıyla genel lise mezunları (yüzde 11,7), meslek lisesi mezunları (yüzde 11,3) ve lise altı eğitimliler (yüzde 9,7) izledi. En düşük oran ise yüzde 7 ile okur-yazar olmayan kişilere ait oldu.

TİSK’in İşgücü Piyasası Bülteni’ndeki bazı değerlendirmeler de ana hatları itibarıyla şöyle:

-           İşsizlerin yüzde 68,1’i 5 ay ve daha kısa süreden beri iş arıyor.

-           Uzun süreli (1 yıl ve daha çok) işsizlerin payı yüzde 21,2.

-           Tarım dışı işsizlik oranı 1,6 puan artışla yüzde 12,5’e çıktı.

KADIN İŞSİZLİĞİNDE EĞİTİM FAKTÖRÜ

TİSK’in değerlendirmelerine göre, istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, 11 milyon 513 bin kişi ile ev kadınları. Yüksekokul mezunu olmak, kadınların istihdam şansını yüzde 20-30’lardan yüzde 60’a yükseltiyor. Bunun yanı sıra, genç istihdamındaki artış Temmuz döneminden beri zayıflıyor.

KAYITDIŞI İSTİHDAMDA GERİLEME TERSİNE DÖNDÜ

Kayıtdışı istihdamdaki gerileme 2014’te tersine döndü. Şubat 2014’te 8 milyon 453 bin kişi olan kayıtdışı istihdam 693 bin kişi artarak 9 milyon 146 bine çıktı. Kayıtdışı istihdam oranının en yüksek olduğu grup yüzde 93,9 ile tarımdaki ücretsiz aile işçileri oldu. Bu oran, tarım dışı sektörlerdeki ücretliler açısından yüzde 17,6 olarak belirlendi.

TİSK’in değerlendirmelerine göre ayrıca, işsizlik sigortasına başvuranların sayısı da Aralık’ta 96 bini geçerken, Aralık ayında reel kesimin ve tüketicinin istihdam artışı beklentisi geriledi.

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON