TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

TİSK Başkanı Eyüboğlu Uyardı

   

“Sanayide ücretlerin verimliliğe kıyasla iki kat hızlı artışı, istihdamı frenliyor.”

 “İşgücü maliyeti - verimlilik ilişkisinin kurulamaması istihdam, ihracat ve yatırımları olumsuz etkiliyor.”

 “İşletmelerin üzerindeki yük hafifletilmeli”

2015’in ikinci çeyreğinde verimlilik yüzde 4,4, reel işgücü maliyeti ise yüzde 8,8 oranında arttı. İşgücü maliyetindeki yıllık nominal artış hızı yüzde 15,3’e çıktı. İşverenler ve sanayiciler, istihdamı da olumsuz etkileyen bu yapı nedeniyle, işletmeler üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyorlar.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Sanayide ücretlerin verimliliğe kıyasla iki kat hızlı artışı istihdamı frenliyor. İşgücü maliyeti-verimlilik ilişkisinin kurulamaması istihdam, ihracat ve yatırımları olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi için, ücret-dışı işgücü maliyetinin, özellikle işletmeler üzerindeki SGK prim yükünün hafifletilip, OECD ortalamasına indirilmesi ve ücret artışlarında verimliliğin dikkate alınması gerekiyor” dedi.

TÜİK’in açıkladığı 2015 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 4,9; istihdam yüzde 0,5 oranında yükseldi.

2012’den beri yıllık artış hızı düzenli biçimde azalan imalat sanayii istihdamı 2015’in ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 oranıyla mutlak gerilemeye yönelmiş görünüyor. 

Söz konusu dönemde verimlilik (işçi başına üretim) yüzde 4,4; buna karşılık reel (enflasyondan arındırılmış) işgücü maliyeti yüzde 8,8 ile verimliliğin iki katı hızla arttı. Reel işgücü maliyeti üst üste 14 çeyrek dönemdir (42 aydır) yükseliyor. 

Ücret-verimlilik ilişkisinin 2012 başlarından beri bu denli çarpık oluşu, istihdam artışının gitgide azalıp sıfıra yaklaşmasının temel nedeni olarak görülüyor.

 Son 3 yılda verimlilik yüzde 3, Reel İşgücü Maliyeti yüzde 22 yükseldi

2012 yılının ikinci çeyreğinden 2015’in aynı dönemine uzanan son 3 yılda da reel işgücü maliyeti, verimliliğe kıyasla yaklaşık 7 kat hızlı arttı. Reel işgücü maliyeti yüzde 22,1 yükselirken, verimlilik artışı yüzde 3,2’de kaldı. Üretim yüzde 11,2; istihdam yüzde 7,9 oranında yükseldi. 

İşgücü maliyeti ile verimliliğin birlikte değerlendirilmesini sağlayan ve bir birimlik üretimde işgücü maliyetinin rekabet gücüne etkisini yansıtan “birim işgücü maliyeti” endeksi ise aynı dönemde 96,4’ten 114,2’ye yükselerek yüzde 18,5 arttı.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON