7. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ

Sektör: Sağlık-Eğitim Link: http://www.turkeyhealth.net/

Sağlık Turizminin Uluslar Arası Aktörleri İstanbul'da Buluştu

Sağlık Turizminde Artılar Eksiler Masaya Yatırıldı 

7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nde Türkiye’nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yapılması gerekenler de ele alındı.

Kongrede yapılan konuşmalarda ve sunumlarda Türkiye’nin sağlık turizminde fiyat açısından da rakiplerine göre avantajlı ülke konumunda ancak Türkiye yeterli tanıtım yapamadığı için bu alanda sahip olduğu potansiyeli iyi kullanamadığına dikkat çekildi.  

 

7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi İstanbul’da sağlık turizminin ulusal ve uluslararası aktörlerini buluşturdu. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ve Tablet İletişim tarafından Silence İstanbul Hotel & Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve ana teması “Sağlık Turizminde Destinasyon Oluşturulması ve Yönetimi” olan kongre 21 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Kongrenin açılış konuşması yapan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, kongreye Almanya, Rusya, Irak, Dubai, Orta Asya, Sahra Altı Afrika,  Arap ülkeleri ve Avrupa’dan temsilcilerin yer aldığı 25 ülkeden yerli ve yabancı 300 kişinin katıldığını söyledi. Birdal, Türkiye’nin sağlık turizminde her geçen gün hızla geliştiğini ve yurtdışından gelen hasta sayısının arttığını vurgulayarak, hızla ilerleyen sektörün aktörlerini İstanbul’da buluşturacak kongrenin bu alandaki fırsatları değerlendirme platformu niteliği taşıdığını kaydetti.

İzmir Kalkınma Ajansı İZKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Yılmaz Çoban da İzmir’in sağlık turizmi potansiyeli yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kosova Sağlık Bakan Yardımcısı Kadir Hüseyin kongrede yaptığı konuşmada, sağlık sorunlarının her ülkede olduğu gibi Kosova'da da ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Hüseyin, Kosova'nın da diğer bölge devletleri gibi sağlık alanında önleyici hizmetler, teşhis ve tedavi konularında çözmesi gereken sorunları olduğunu kaydetti. Hüseyin, Kosova Cumhuriyeti'nin 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kosova Cumhuriyeti, Balkan ülkeleriyle karşılaştırma yapılması durumunda sağlık alanında iyi bir sağlık ağı oluşturmuş ve profesyonellik olarak iyi durumdadır. Bölgenin en gelişmiş devletleri gibi Kosova'nın da sağlık alanında önleyici hizmetler, teşhis ve tedavi konularında diğer bölge devletleri gibi çözmesi gereken bazı sorunları mevcuttur. İleriye dönük stratejilerimiz ve faaliyet planlarımız var. Özellikle kadın ve çocuk hastalıklarına bakanlığımız öncelik verdi. Çeşitli tedavilerini yurtdışında yaptıran vatandaşlarımız, çoğunlukla Avrupa ve önemli bir kısmı da Türkiye'yi tercih etmektedir." 

Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Kiema Kilonzo da Kongrenin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetinin Afrika ülkelerinde çok iyi bilinmediğini daha iyi tanıtılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Güney Afrika’dan ABD, İngiltere ve Çin’e hasta gittiğini vurgulayan Kilonzo iyi bir tanıtım yapılması halinde bu hastaların Türkiye’yi tercih edeceğini kaydetti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Nedret Apaydın da İstanbul'un turizmde tercih edilen şehir olarak 5 veya 6. sırada olduğunu ancak gelir sıralamasında turizmden elde ettiği gelir açısından 12. sırada yer aldığını anlattı. Apaydın, "Normal bir turist İstanbul'a geldiğinde 768 dolar, sağlık turizminde 2 bin ile 10 bin dolar arasında bırakıyor. Bu çok iyi. En önemlisi İstanbul'un iyi tanıtılmasıdır" dedi.

Türkiye’nin potansiyeli hakkında bilgi veren Kongre Yürütme Kurulu üyesi çocuk onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demir de kongre kapsamında Sağlık Turizmi alanında markalaşma, dünya çapında kaliteli destinasyon oluşturulması, kaliteli hizmet, kalite garantisi, uygun maliyet, ve “üçüncü dünya fiyatına, birinci dünya kalitesinde hizmet” fırsatlarının ve olanaklarının oluşturulmasının pratik örneklerle ele alınacağını ve yeni oluşumlara kapı aralanacağını söyledi.

 

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ MASAYA YATIRILDI

7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nde Türkiye’nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yapılması gerekenler de ele alındı. Kongrede yapılan konuşmalarda ve sunumlarda Türkiye’nin sağlık turizminde fiyat açısından da rakiplerine göre avantajlı ülke konumunda ancak Türkiye yeterli tanıtım yapamadığı için bu alanda sahip olduğu potansiyeli iyi kullanamadığı vurgulandı. Türkiye’de sağlık turizmi destinasyonların oluşturulması ve bütüncül pazarlanması konusunda vizyon ve sinerji oluşturması konusunda görüş birliğinin oluştuğu kongrede, dünyada başarılı olmuş örnekler ve Türkiye için neler yapılması gerektiği masaya yatırılıyor.

Kongre kapsamında, sağlık turizmi alanında markalaşma, dünya çapında kaliteli destinasyon oluşturulması, kaliteli hizmet, kalite garantisi, uygun maliyet, ve “üçüncü dünya fiyatına, birinci dünya kalitesinde hizmet” fırsatlarının ve olanaklarının oluşturulması pratik örneklerle ele alındı ve yeni oluşumlara da platform oldu.

SAĞLIK TURİZMİ HER YÖNÜYLE İRDELENDİ

Kongrede moderatörlüğünü Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın yaptığı ilk oturumda Türkiye’de sağlık turizminin altyapısı, kalite, akreditasyon ve ekonomik potansiyeli tartışıldı. Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Başkanı Dr. Hasan Kuş, Türkiye’nin fiziki ve teknik altyapısı, insan kaynakları ve hizmet kalitesi bakımından güçlü yönleri; uluslar arası hastaların Türkiye’de en çok tercih ettiği branşlar hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler  Derneği (JCI) Ortadoğu Bölge Müdürü Dr. Ashraf İsmail ise Türk Hastanelerinde Kalite ve Akreditasyon başlığı altında JCI’ın akreditasyon kriterlerini ve Türkiye’deki hastanelerin durumunu anlattı ve Türkiye’nin, dünyada en fazla akredite hastaneye sahip ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’de Sağlık Turizminin Ekonomik Potansiyeli hakkında bilgi veren DEİK - SAİK Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım da Türkiye’nin sağlık sektörünün makroekonomik göstergeleri, gelecek projeksiyonu ve yatırım potansiyelini hakkında bilgi verdi.

Sağlık Turizminde Markalaşma ve Örnek Destinasyonlar konulu ikinci oturumunda ise , Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis Kaya sağlık turizminde markalaşmanın önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin sağlık turizmi markalaşma stratejisi ve verilen teşvikleri anlattı.

ÖRNEK DESTİNASYONLAR ELE ALINDI

Bavyera Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Robert Gerl de konuşmasında dünyada örnek destinasyonlardan Almanya ve Kore’yi kıyaslaması yaptı. Abyssus Danışmanlık İcra Kurulu Başkanı Oğuzhan Süral da, Türkiye’nin potansiyel destinasyonları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Kayseri, Adana, KKTC’nin potansiyellerini değerlendirdi.

Sağlık Turizminde Hedef Pazarlar, Yeni Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri konulu oturumda ise Güney Avrupa ve Avrupa ülkeleri pazarının değerlendirilerek, bölgenin Türkiye ile yatırım ve işbirliği imkanları, Yeni Pazarlar ve Sahra Altı Afrika Ülkeleri Gana, Kenya, Nijerya ve Kongo’nun sağlık politikaları, sosyal sağlık sigorta fonları, sağlık işbirliklerinde son gelişmeleri ele alındı.

THY Satış Başkan Yardımcısı Adem Ceylan da Sağlık turizminde havayolu faktörüne vurgu yaparak  THY'nin sağlık turizmine verdiği destekleri anlattı. Ceylan THY’nin sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen hastalara yüzde 50 bilet indirimi sağladığını anlattı.

Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun Moderatörlüğünü yaptığı, Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik, Çarpan Etkileri ve Yatırım Fırsatları konulu oturumda ise HacettepeÜniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nüket Örnek Büken, Sağlık Hizmetlerinde “Önce İnsan” Anlayışı, Etik ve Mahremiyet unsurlarına dikkat çekti.

Doğan Jeotermal İcra Kurulu Üyesi ve Turizm Grup Başkanı Turabi Çelebi Termal ve yaşlı turizmin gelişim potansiyeli, geleceği ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

ODTÜ Gıda Müh. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yıldız ise Akdeniz diyeti ve sağlık turizmi açısından önemine işaret ederek doğru, güvenilir, yeni ve uygun fiyatlı, tıbbı analitik yöntemlerin Sağlık turizmine katkısını vurguladı.

B2B İLE YENİ İŞ FIRSATLARI DOĞURDU

7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, sektöre yatırım yapan kuruluşlara yepyeni fırsatlar oluşturması adına önemli bir buluşma noktası oldu. 25 ülkenin sağlık bakanı veya üst düzey bürokrat düzeyinde temsil edildiği kongreye, Türkiye ve komşu ülkeler ile Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya’dan sağlık turizmi hizmet sunucuları, hasta gönderme potansiyeline sahip doktorlar ve aracı kuruluş temsilcilerinden oluşan alım heyetleri katıldı.

Kongrenin ikinci gününde katılımcılar B2B (Business to Business) formatında buluşturularak tanıtım-pazarlama faaliyetleri ve iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu alandaki tüm kesimleri “2023 vizyonu” kapsamında bir araya getirecek olan kongre, Türkiye’nin sağlık turizmi altyapısını, hizmet kalitesini tanıtmak ve sektörün potansiyelini ortaya koymak konularında önemli bir adım oldu.

Arap ülkeleri, Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika ülkeleri, Avrupa, Balkanlar, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar ve İran’dan davet edilen alım heyetleri ile Türkiye’den katılan sektör temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Ülke tanıtım sunumlarının gerçekleştirildiği kongrede kapsamında Türkiye'nin medikal turizm potansiyeli ve yönetimi, termal ve yaşlı turizmi, sağlık turizmi hedef pazarlar, yeni pazarlar ve pazarlama stratejisi, sağlık turizminde İstanbul destinasyonu ve Türkiye’de potansiyel destinasyonlar, sağlık turizmi mevzuatı ve hukuku, sağlık turizminde aracı kurumların rolü ve geleceği konularında, paylaşılan yeni bilgiler, tespit edilen sorunlar ve öneriler bir rapor haline getirilerek ilgili mercilere iletilecek. 

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON