FLAP TOUR

Sektör: Toplantı Organizasyon Link: http://www.flaptour.com.tr

Nükleer Tıpta “HAYAT KURTARAN” Son Gelişmeler, Antalya'da Tartışılacak.


NÜKLEER TIP KONGRESİ ULUSALDAN ULUSLARARASI ÖLÇEĞE TAŞINDI

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 1.BALKAN NÜKLEER TIP KONGRESİ VE 24. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ  4-8 NİSAN’DA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KANSER, ALZHEİMER, EPİLEPSİ GİBİ ÇOK SAYIDA HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE ROL OYNAYAN NÜKLEER TIP ALANINDAKİ KLİNİK VE DENEYSEL GELİŞMELER ÇOK SAYIDA HASTAYA UMUT OLACAK

Türkiye Nükleer Tıp Derneği'nin 24 yıldır gerçekleştirdiği "Nükleer Tıp Kongresi" bu yıl uluslararası bir nitelik kazanarak, bu alandaki son gelişmeleri tartışmaya açacak. 

Antalya'da Susesi Otel Kongre Merkezi'nde 4-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan  "24. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve “1. Balkan Nükleer Tıp Kongresi"ne 21'i uluslararası olmak üzere toplam 125 bilim insanı katılacak. Kongreye katılanların yaklaşık dörtte birini balkan ülkelerinin nükleer tıp hekimleri oluşturacak. Kongre sonuçları, 6 Nisan’da yapılacak bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Klinik ve deneysel 288 araştırmanın sunulacağı kongrede, "nükleer kardiyolojinin geleceği, hibrid görüntüleme, moleküler görüntülemenin bugünü ve geleceği, hastalıkları görüntülemede şu anki ve yakın gelecekteki eğilimler, meme kanserinde görüntüleme sistemleri, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan nükleer tıp yöntemleri ve bu alandaki son gelişmeler" değerlendirilecek. 

Kongreye, Eczacıbaşı Monrol, Siemens, Ge Healthcare, Türk Philips, IASON Gmbh'nin de aralarında bulunduğu Türkiye ve dünyanın önde gelen nükleer tıp firmaları da standlarında sergiledikleri yeni teknolojilerle katılacak.

HAYAT KURTARIYOR

Nükleer Tıp, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlığın temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında her gün açılan yeni nükleer tıp merkezleri de, teknoloji ve tıbbın muazzam bir birleşimi olan "nükleer tıbba" daha çok insanın ulaşmasını sağlıyor. Radyoaktif maddelerle hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren nükleer tıbbın kullandığı ve devrim niteliği taşıyan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) başta olmak üzere her gün geliştirilen birçok yeni teknoloji;  kalp hastalıklarından, kansere kadar birçok hastalıkta erken teşhis ve tedaviye imkân tanıyarak, hayat kurtarıyor.

Radyoaktif işaretli görüntüleme ajanları ile hastalıklar henüz anatomik bozukluk gelişmeden önce erken dönemde teşhis edilebiliyor. Örneğin Alzheimer gibi hastalıklar henüz klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce tanınabiliyor veya epilepsiye neden olan odak anatomik bir belirti olmadan lokalize edilebiliyor. Yine işaretli glukoz ile yapılan PET çalışmaları ile kalp kasının canlılığını belirlemek, kanserlerin erken tanı ve evrelemesini yapmak, bu hastalıkların tedaviye yanıtlarını değerlendirmek mümkün olabiliyor. Belli bir hedefe yönlendirilmiş radyoaktif tedavi ajanları ile başta tiroid kanserleri, zehirli guatr, bazı endokrin tümörler, bazı eklem hastalıkları ve karaciğer tümörleri gibi birçok iyi ve kötü huylu hastalık tedavi edilebiliyor. Nükleer tıp şu anda "onkolojide, ortopedide, böbrek hastalıklarında, kalp hastalıklarında ve akciğer hastalıklarının" teşhis ve tedavisinde yaygın olarak tercih ediliyor.

EĞİTİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI ARTIK DAHA DA ÖNEMLİ

Nükleer Tıp alanında uzun yıllardır kullanılan görüntüleme sistemlerinin Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) gibi görüntüleme sistemleri ile bir araya getirilmesi bu yöntemlerin tek başlarına kullanılmasına kıyasla çok önemli avantajlar getirirken,  gama kamera ve PET cihazlarından elde edilen fonksiyonel görüntülerin anatomik görüntüler eşliğinde değerlendirilmesine olanak sağladı.  Günümüzde bu sayede birçok hastalık erken teşhis edilebilirken, bu alandaki eğitim ve bilgi paylaşımı da çok daha önemli bir hale geldi.

Nükleer tıp alanında “hayat kurtaran” son gelişmelerin değerlendirileceği bu önemli organizasyona katılımınız dileğiyle, bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla…

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BİLGİ İÇİN: 

NeSS İletişim Danışmanlık-Gülden Ertürk:  guldenerturk@nessiletisim.com.tr  
Tel: 0 312 438 48 45 Cep: 0 533 211 53 39

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON