AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

Sektör: Enerji Link: http://www.akkuyu.com

Mersin Bölgesi’nde Hiç Bir Ürün İçin Nükleer Kalıntı Söz Konusu Değildir, Olamaz!

Muzların üzerine ‘nükleer kalıntı’ damgasının vurulması iddiası tamamen bir hayal ürünü olup, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır!

Akkuyu Nükleer Santral Projesi

Akkuyu NGS’nin tasarımı çevrenin ve bölge halkının radyasyondan tamamen korunması üzerine kuruludur. Çünkü santral, radyonüklitlerin çevre ile temasını engelleyen, birbiri ile iç içe geçmiş, dört adet fiziksel bariyerden oluşmaktadır.  Akkuyu NGS, bu bariyerler sayesinde azami korunaklı bir güvenlik sistemine sahip olacaktır. Bu tasarımla çevre ve bölge halkının radyasyondan korunması tamamen güvence altına alınmış olacaktır. Bir başka deyişle, normal işletme koşullarında bölge halkının ve çevrenin doğal radyasyon seviyelerini aşacak düzeyde radyasyona maruz kalması söz konusu değildir.

Bilimsel güvence!

Akkuyu NGS’nin tasarımıyla ilgili modelleme çalışmaları ve matematiksel hesaplar, Nükleer Santral Sahası’nın sınırında yaşayacağı varsayılan bir bireyin 1 yıl boyunda alacağı toplam doz miktarı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)tarafından belirlenen ‘yok sayılabilecek düzeydeki doz’ seviyesinin altındadır.

Radyasyon işçileri için ise uluslararası literatürün en üst düzeyindeki güvenlik sistemi kurulacak ve bu işçilerin çalıştırılabileceği süreler, aldıkları dozlarla ters orantılı olarak değişecektir. Bununla da yetinilmeyecek; işçilerin koruma malzemeleri, doz ölçüm cihazları ve radyasyon duşları, çalışanları korumak üzere tasarlanacaktır.

Tarım ürünlerinin korunma sistemi

AkkuyuNGS’nin işletimi sırasında normal işletme koşullarında bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ürünler hiçbir şekilde olumsuz bir etki ile karşılaşmayacaktır.

Akkuyu NGS, çevresi ve bölgedeki yerel tarımsal ürünler sürekli olarak çevresel gözlem altında tutulacak ve tarımsal ürünlerindeki içerikler de periyodik olarak izlenecektir.

Akkuyu NGS herhangi bir kazaya karşı ‘tam nitelikli’ bir teknolojiye sahiptir. Ancak tasarımdan kaynaklanmayan herhangi bir kaza durumunda da, Gıda Maddesi Kısıtlama Bölgesinin (NGS merkezli 80 km yarıçaplı dairesel alan) içinde kalan bölgelerde, bazı gıda maddelerinin kullanımı kontrol altına alınacaktır.

Uyarı logosunun dünyada örneği yok!

Dünyadan örnek vermek gerekirse, elektriğinin yüzde 75’ini nükleer santrallerden karşılayan Fransa’nın tarım yapılan tüm arazilerinin merkezlerinde bir ya da iki adet nükleer reaktör vardır.

Fransa da tıpkı nükleer santral çalıştıran ABD, Kanada, İngiltere, Finlandiya, Rusya, İspanya, Güney Kore gibi ülkelerde olduğu üzere tarım ürünlerini iddia edilen biçimde bir nükleer uyarı logosu ile satmamaktadır. Fransa dünyanın en pahalı ve kaliteli tarım ürünlerini ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir.

Muz ve NGS

Dünyanın önde gelen muz üreticileri Hindistan, Çin ve Brezilya’ya bakıldığında bu durum daha net gözükecektir. Bu ülkelerde 44 nükleer santral işletme halinde, 35 nükleer santral de inşaat halindedir. Tarım alanları nükleer santral sahasının bitiminden itibaren başlamaktadır. Hindistan’da Kudankulam Nükleer Santrali’nin sadece 1 km ötesinden başlayarak tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Hindistan muz üretiminde dünyada ilk sırada gelmektedir. Hindistan’da 14 nükleer santralin çevresinde muz yetiştirilmektedir.

Halen 435 reaktörün işletimde ve 72 tane reaktörün ise inşa halinde olduğu dünyada ülkelere göre durum:

Fransa: Paris’e 200 km’den daha yakın alanda 6 nükleer santral (Nogent, Dampierre, Saint-Laurent, Penly, Paluel, Belleville) bulunmaktadır. Nogent santralinin Paris’e uzaklığı sadece 90 km’dir.

İspanya: Madrid’e 200 km’den daha yakın alanda 4 nükleer santral (JoseCabreras, Trillo, Valdecaballeros, Almaraz) bulunmaktadır.  JoseCabreras santralinin Madrid’e uzaklığı sadece 50 km’dir.

İngiltere: Londra’ya 200 km’den daha yakın alanda 8 nükleer santral (Bradwell, Sizewell, Dungeness, Winfrith, Oldburry, Paluel, Penly, Gravelines) bulunmaktadır. Bradwell santrali Londra’ya 70 km mesafededir.

En fazla nükleer güç santraline sahip olan ABD’nin 118,281 milyon ABD dolarıyla dünyada en fazla tarımsal ürün ihracatı yapan ülke olduğu bilinmektedir.

2012 yılında Dünyada tarımsal ürün ihracatı yapan ilk 10 ülke ve nükleer reaktör sayılarını kıyaslayan tablo aşağıdaki gibidir.

 

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON