KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ

Sektör: Ekonomi Link: http://www.smenetworking.gov.tr/

EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB DESTEKLİ KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ TAMAMLANDI.


KOBİLER İŞBİRLİĞİ İLE ULUSLARARASI REKABETE GİRECEK…

-         KOBİ’LERİN ULUSLARARASI PİYASALARDA DAHA REKABETÇİ OLMALARI HEDEFİ OLAN PROJE 5 PİLOT İLDE UYGULANDI.

-         PROJE, AYNI DEĞER ZİNCİRİNDE YER ALAN KOBİ’LER ARASINDA BİLGİ ve İNOVASYONA DAYALI İŞBİRLİKLERİNİ ARTIRARAK, KÜRESEL ARENADA REKABET EDEBİLMELERİNİ AMAÇLIYOR. 

Ekonomi bakanlığı tarafından yürütülen ve KOBİ’lerin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarını hedefleyen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi tamamlandı. Türkiye’nin ‘2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma’ hedefi açısından büyük öneme sahip olan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin kapanış toplantısı bugün (22 Kasım Cuma günü) Ankara JW Marriott Hotel’de yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, küresel ekonomiye  yön veren ülkelerin hızla değiştiğine ve gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinde daha etkin bir rol oynayacağına hatırlattı. Türkiye’nin bugün ekonomik büyüklük açısından dünyanın 17. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olduğun hatırlatan Mustafa Sever, “Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Çarşamba günü yayımladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 oranında büyümesi öngörülmüştür. Yine büyüme alanındaki üstün performansımıza paralel olarak, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatını 2012 yılında 152 milyar dolara ulaştıran Türkiye’nin başarısı tesadüf değildir. Bu başarı Türkiye’nin dünya rekabet ortamını doğru teşhis etmesinin, doğru ekonomik stratejiler belirlemesinin ve kararlı çalışmasının bir sonucudur” diye konuştu.

Bu başarının devam etmesi için ekonomide önemli rol oynayan işletmelerin gerek şirket yapılarını gerekse içinde bulundukları rekabet ortamını doğru teşhis eden bakış açıları ile çalışmak gerektiğini belirten Mustafa Sever, “Dünya artık tek başına rekabet edilebilecek bir yer değildir. Küresel rekabette teknoloji yoğun ve yenilikçi üretimin önemi her geçen gün artarken, KOBİLERİMİZ için de değişim zamanı gelmiştir” dedi.

2007 yılında Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ile başlayan maratonunun KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi ile devam ettiğini anlatan Sever, şunları söyledi:

“Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon’da ihracat odaklı kümelenme yaklaşımını, işbirliği kuruluşlarımızın öncülüğünde hayata geçirdik. Gururla ifade etmek isterim ki, hedefi KOBİ’lerimizin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini artırmak olan projemiz üç yılın sonunda hedeflerine tamamıyla ulaşmıştır. Bunun en güzel kanıtı projemizde yer alan firmalarımızın işbirliği kuruluşları öncülüğünde bir araya gelerek elde ettikleri başarılardır. Bize göre bu başarılardan en büyüğü de kümelenme yaklaşımının işbirliği kuruluşlarımız ve KOBİ’lerimiz tarafından benimsenmesidir.

Projemiz ile başlayan kümelenme çalışmalarının, Bakanlığımız UR-GE tebliğinden yararlanarak üç yıl daha devam edecek olması proje kazanımlarımızı uzun dönemde rekabet kazanımına dönüştürecek alt yapıyı sunmaktadır. Proje deneyimlerimizin devlet desteklerine, devlet desteklerinin somut başarılara yansıdığını görmekten son derece memnunuz. Bir diğer kalıcı sonuç aldığımız alan ise; ortak rekabet alanları strateji belgesi ve bilgi yönetim sistemlerinin tamamlanması olmuştur.

Bakanlığımız tarafından aktifleştirilen ve bundan sonra da sürekli olarak güncellenecek olan küme bilgi sistemini bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Birazdan resmi açılışını yapacağımız bu sistem ile küme yapılarının içerisinde yer alan firmalarımıza Türkiye’den ya da dünyadan işbirliği fırsatlarının erişimi mümkün kılınmıştır.”

Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati, KOBİ’ler için uygun ağ ve işbirliği stratejileri ile uluslararası rekabet gücünün artırılması için çok önemli olduğuna işaret etti. Bela Szombati, güncel ve güvenilir verilere dayalı bölgesel ekonomik dinamiklerini oluşturulmasının, Türkiye'nin 500 milyar dolar olan 2023 yılı ihracat hedefine ulaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

AB’DEN 100 MİLYAR EUROLUK YENİ BÜTÇE

Kapanış toplantısında konuşan ECORYS International Müdürü Dr. Julia Djarova, proje kapsamında yapılan çalışmaların Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliğini arttıracağını söyledi. roje Proje ile Türk şirketlerinin icraat pazarlarını arttırmasını ve Avrupa ile bağlarının güçlenmesini n hedeflendiğin kaydeden Julia Djarova, Ekonomi Bakanlığının net ortaya koyduğu bu proje ile bütün Türk firmaları için hedeflere ulaşacak bir pratik çalışma olduğunu nitelendirdi.

Avrupa’nın bölgesel dinamiklerden yararlanmak istediğini bu amaçla yakın dönemde 2014-2020 bütçesinde AB tarafından bir karar alındığını, buna göre Avrupa’nın bundan sonraki dönemde kullanılmak üzere bu konuya 100 milyar Euroluk bütçe ayırdığını açıkladı. Bu kararın uluslararası rekabetin arttırılması açısından bir çığır açacağını savunan Julia Djarova,  aşağıdan yukarıya dinamizm ve akıllı uzmanlaşma açısından önemli bir adım olduğun belirtti.

URGE projesinin de rekabetin arttırılması için önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Julia Djarova,işbirliğinin ve kümelenmenin rekabettin arttırılması ve büyümenin gerçekleştirilmesi  için gerekliliğin anlattı Djarova, ticaret ve sanayi odalarının da projeye büyük  katkı sağladığını ifade etti.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Proje, aynı değer zincirinde yer alan KOBİ’ler arasında bilgi ve inovasyona dayalı işbirliklerini artırarak, küresel arenada rekabet edebilmelerini amaçlıyor. 2011 yılı Şubat ayında başlayan AB ve Türkiye’nin ortaklığında finanse edilen Proje aynı sektörde yer alan, birbirleri ile benzer alanlarda faaliyet gösteren firmaların iş ve üretim süreçlerinde ortak ihtiyaçların tespitine dayanan stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmasını teşvik ediyor. Projenin bir diğer önemli hedefi ise bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltma konusunda katkı sağlamak…

Türkiye ekonomisinde kritik rol oynayan KOBİ’lerin sürdürülebilir ve nitelikli ihracata yönelik atacakları adımlar büyük önem taşıyor. Söz konusu adımların en doğru şekilde atılabilmesi için kalkınmada öncelikli bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelere model teşkil edecek nitelikte olan Proje 5 pilot ilde uygulandı.

Proje ile, pilot iller olan Samsun, Trabzon, Çorum, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birliklerinin güçlü liderlik yapılarıyla desteklenen iş ağları olan kümelenme yapılarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflendi.

Proje, Çorum’da ‘Tarım Ürünleri İşleme Makineleri’, Gaziantep’te ‘Ayakkabı Üretimi’, Kahramanmaraş’ta ‘Metal Mutfak Eşyaları’, Samsun’da ‘Sağlık Ekipmanları’ ve Trabzon’da ‘Gemi İnşa’ sektörlerinde uygulandı.  Bu kapsamda kümelenme çalışmalarının yanı sıra bölgeler arası işbirliklerini sağlamaya yönelik olarak ilgili işletmelere, kişi ve kurumlara yol gösterici nitelikte araçların yer aldığı birçok çalışma da tamamlandı.

Proje kapsamında başlatılan kümelenme çalışmalarının proje sonrasında da hız kaybetmeden devam edebilmesi için küme yapılarının Ekonomi Bakanlığı 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliğinden (UR-GE) en az 3 yıl süre ile yararlanmaları sağlandı.

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların İşbirliği Kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ‘ortak ihtiyaç, ortak vizyon, ortak öğrenme’ yaklaşımı ile hedef pazarlarda nitelikli ve uzun süreli ihracat için gerçekleştirecekleri çeşitli faaliyetleri destekleyen UR-GE Tebliği’nin de tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON