İNTES - TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

Sektör: İnşaat Link: http://www.intes.org.tr

İNTES’ten Önemli Çağrı: “Diplomalı İşçiler 2015’ten İtibaren Zorunlu Olsun”


İNTES BAŞKANI KOÇOĞLU: “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BELGELİ İŞÇİYE GEÇİŞ SÜRECİ KISALTILMALI”

İnşaatların belgeli işçilerle daha güvenli olacağına dikkat çeken İNTES Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, gerçek mesleki yeterlilik belgelerinin alınmasına yönelik olarak, 2017 yılında sona eren sürenin 2015’e çekilmesini gerektiğini söyledi.

Koçoğlu, iş ve işçi güvenliği açısından ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan inşaat sektöründe bir an önce ustalıklarını belgeleriyle kanıtlayan işçilerin çalışmasının Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir konuda çağrıda bulundu. İNTES Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, İnşaat sektörünün iş ve işçi güvenliği açısından ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer aldığını hatırlatarak, “Yasa ile zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesinin alınması için verilen ve 2017 yılında sona eren geçiş sürecinin 2015’e çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimiz uygulanırsa, işçi de işveren de kazanacaktır. Ancak en önemli kazanç ülkemizin olacaktır” dedi.

İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem deprem bölgesinde yer alması hem kıt kaynaklı bir ülke olmasının hem de sektörün ‘ölümlü iş kazalarına yönelik riskleri’ nedeniyle inşaat sektöründe alınması gereken tedbirlerin ‘öncelik ve aciliyet’ vasfı taşıdığını savundu.

“BİR AN ÖNCE BELGELİ İŞÇİ DÖNEMİNE GEÇİLMELİ”

“Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip işçilerle ‘iş ve iş güvenliği bilinci’ oluşacağı için özellikle inşaat sektörü gibi ölümlü iş kazaları yüksek olduğu sektörlerde iş kazaları en aza indirilecektir. Bu sayede halkımız, ehil ellerin kaliteli işler yaptığı, sağlam ve güvenli binalarda yaşayacaktır” diye konuşan Koçoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’de mesleki yeterlilik sistemi, küresel ekonomide rekabet için ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi,  iş ve işçi güvenliğinin sağlanması ve ölümlü iş kazalarının azaltılması açısından son derece hayati bir öneme sahiptir.  Bu nedenle başta hükümetimiz olmak üzere sistemin tüm tarafları ciddiyet ve samimiyetle konuyu ele almakta ve gerekli adımları süratle atmaktadırlar.

Biz bu destekler ışığında; Türkiye’nin bir an önce belgeli işçi dönemine geçmesini istiyoruz. Bu yüzden de bu konuda 2017 yılı sonunda sona eren geçiş döneminin daha erkene çekilmesini talep ediyoruz. Bu konudaki takvim, 2015’e çekilirse, çalışma hayatının tüm tarafları kazanacaktır. Çalışanlarımız, mesleğini yaparken,  profesyonellik,  ulusal ve uluslararası yetkinlik kazanacak, aranan eleman olacaklardır. İşverenlerimiz de profesyonel, eğitimli, ‘ işe uygun çalışan’ istihdam ederek, verimli- nitelikli iş üretme avantajını yakalayacaktır. Mesleki Yeterlilik Sistemi ile ‘iş ve iş güvenliği bilinci’ oluşacağı için özellikle inşaat sektörü gibi ölümlü iş kazalarının yüksek olduğu sektörlerde iş kazaları en aza inecektir. Eğitimli ve bilinçli işgücü ile kaliteli işler üreteceği için sarf edilen malzeme ve zaman azalacaktır. Bu sayede hem işçi hem işveren kazanacak ama en büyük kazanç ülkemizin olacaktır.

Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması, kıt kaynaklı bir ülke olması ve sektörde, ölümlü iş kazalarına yönelik yüksek riskler nedeniyle inşaat sektöründe alınması gereken her önlem ‘öncelik’ ve ‘aciliyet’ vasfı taşımaktadır”

“DÜNYADA REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ”

İNTES’in Mesleki Yeterlilik Sistemiyle ilgili yaptığı çalışmalar ve kat ettiği yol dikkate alındığında geçiş süreci olarak verilen sürenin aslında çok uzun olduğunu anlatan Koçoğlu, “ küresel sistemde yer alabilmenin, rekabet gücünü artırmaya bağlı olduğunu da belirterek, bu konuda şu görüşleri savundu:

“İnşaat sektörünün yıldızının parladığı bir diğer alan da yurtdışı müteahhitlik sektörüdür. Bu nedenle İNTES, işgücünün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında istidam edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan önemli bir seferberliğe yürütmektedir.

Dünya devleri liginde rakiplerimizin önüne geçebilmek için anahtar kelime ‘kaliteli iş’ olacaktır. Sivil toplum kuruluşu olarak İNTES üzerine düşen görevin bilinci ile hareket etmekte ve işçilerimizi daha donanımlı hale getirmektir. Mesleki yeterlilikler sistemi çalışmaları sayesinde işverenlerimiz de yeteneklerini ve nitelikleri ispatlanmış işçileri istihdam edebileceklerdir. Böylece nitelikli iş üretmeyi garanti altına alarak, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında rekabet güçlerini arttırabileceklerdir.

Bütün bu nedenlerden Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin, bir an önce yaygınlaşması gerekmektedir”

İNTES, MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNE HAZIR…

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin en ihtiyaç duyulduğu ve kararlı bir şekilde oluşturulduğu sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. İNTES ise bu konuda öncülük yapıyor. Sektörde ‘yetersiz ve belgesiz işçi kalmasın’ hedefi ile yola çıkan İNTES, Mesleki Yeterlilik Merkezi (MYM) inşaat sektörüne sınav ve belgelendirme hizmeti veriyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 9 Temmuz 2008 tarihinde imzaladığı ilk protokolle inşaat sektöründe mesleki standart hazırlama yetkisi alan ilk ve tek kurum olma özelliğini taşıyan İNTES MYM, Ekim 2013 itibarıyla inşaat sektöründe 42 meslek standardının Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağladı. Ekim 2013 itibari ile İNTES tarafından hazırlanan 22 mesleğin ulusal yeterliliği MYK Yönetim Kurulu’nca onaylandı. Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) da akratide olan İNTES MYM, bugün itibariyle, inşaat sektöründe 18 farklı meslekte ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verme yetkisine sahip ilk kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

İNTES MYM, belgelendirme yetkisi almış olduğu Ocak 2012 tarihinden bu yana Türkiye’nin farklı illerinde ve yurtdışında 1000’e yakın işçi adayını mesleki yeterlilik sınavlarına aldı. Bu adaylardan 500’e yakını mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Böylece İNTES MYM inşaat sektörüne niteliği kanıtlanmış 5+5 toplam 10 yıl geçerli belgeli işçi kazandırma yönünde atılan önemli bir adımın sahibi oldu.

İNTES’İN, ‘BELGELİ İŞÇİ’ SEFERBERLİĞİ… 

İNTES, 2013 yılı itibariyle Türkiye genelinde, inşaat sektöründe mesleki yeterlilik standartlarının kazandırılması ve yaygınlaştırılması için ‘belgesiz inşaat işçisi kalmasın’ seferberliği başlattı. İnşaat sektöründe, belgeli ve istihdam edilebilir işgücünün artırılmasının hedeflendiği bu seferberlikle, hem inşaat işçilerinin ‘meslek sahibi’ olmaları hem de daha güvenilir inşaatlar yapılması amaçlanıyor.

TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe, doğrudan ya da dolaylı olarak 4 milyon kişinin istihdam edildiği dikkate alınırsa, İNTES’in başlattığı belgelendirme seferberliğinin önemi de açıkça ortaya çıkıyor.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON