İNTES - TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

Sektör: İnşaat Link: http://www.intes.org.tr

İNTES'ten Kentsel Dönüşüm Çağrısı: "Güvenilir ve özgün kentler için kentsel dönüşümü fırsata çevirelim"

 


 

HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM!

İNTES,  İNSAN DERGİSİ’NDE ‘RUHU OLAN KENTLER’ İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ İNCELEDİ…

İNTES, DERGİDE ‘GÜVENİLİR VE ÖZGÜN KENTLER İÇİN DÖNÜŞÜMÜ FIRSATA ÇEVİRME’ ÇAĞRISI YAPTI…

Çağrıda,  “Bu süreçte tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak, üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar,” Kentsel dönüşüm sırasında 200 sektörde ekonomik canlanma olacak”

İNTES Başkanı Koçoğlu: “Kentler için kimlik kaybı, geri gelmeyecek bir kişilik kaybı da yaratır”

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), yayın organı ‘İnşaat Sanayi- İNSAN’ Dergisi aracılığıyla, ‘Güvenilir ve özgün kentler için kentsel dönüşümü fırsata çevirme’  çağrısı yaptı.  Dergiye görüşlerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, İNTES’ in bu önerisinin büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, kentsel dönüşüm sayesinde 200 sektörde ekonomik canlanma olacağını söyledi. İNTES Başkanı Koçoğlu ise “Kentler için kimlik kaybı, geri gelmeyecek bir kişilik kaybı da yaratır” dedi.

‘Ruhu olan kentler’

İNSAN Dergisi’nin son sayısında, ‘Ruhu olan kentler’ için yapılması gerekenler incelenirken, İNTES,  kentsel dönüşüm sürecinde ‘Güvenilir ve Özgün Kentler İçin Kentsel Dönüşümü Fırsata Çevirme’ çağrısı yaptı. Çağrıda şöyle denildi:

“Kentleri tek tip üniformalara mahkûm etmeyelim. Her kenti tarihiyle, kültürüyle, özgünlüğüyle birlikte dönüştürelim. Gelecek kuşaklara, bugünün teknolojisini geçmişimizle bütünleştiren, nitelikli ama estetiğe sahip, “ruhu olan kentler” bırakalım! Bu süreçte tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak, iş birliği yapmaya, üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.  Gelin hep birlikte “Güvenilir ve Özgün Kentler” için kentsel dönüşümü fırsata çevirelim!”

İNSAN Dergisi’nde kentsel dönüşümü fırsata çeviren ülkelerdeki örnekler incelenirken, İNTES’İN çağrısı ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olarak aralarında belediye başkanı, akademisyenler ve mimarların olduğu, çok sayıda kişinin görüşlerine de yer verildi.

Bu görüşlerden bazıları şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar:

“İNTES’in bu önerisi kesinlikle büyük bir fırsattır ve mutlak suretle değerlendirilmelidir. Kentsel dönüşüm ile bütünlük içerisinde kentlerin tarihi, kültürel, doğal değerlerinin ortaya çıkarılması, estetik ve özgün kentler oluşturulması sağlanacaktır. Günümüzde birçok tarihi ve kültürel yapımız, kentlerimizde beton yığınlarının arasında kalmış olup, bunları yeniden ortaya çıkarmamız ve değerlendirmemiz için üzerinde durduğumuz bu proje büyük bir fırsattır. Hep birlikte bu hacimli fırsatı değerlendirmemiz büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de teknik eleman, müteahhitlik, inşaat sektörü, inşaat malzemeleri ciddi anlamda gelişmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde, yüzde 90 yerli inşaat malzemeleri kullanılacaktır. Kentsel dönüşüm sırasında yerli malzemede kalitenin artacağı, yaklaşık 200 sektörde ekonomik canlanma olacağı ve yeni iş imkânlarının doğacağı düşünülmektedir.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:

İstanbul’da 1 milyon 600 bin binanın yüzde 70’i imara aykırı. Bu çok büyük bir rakam… Bir afette oluşturacağı zararla, kentin, hatta ülkenin geleceğini ipotek altına alıyor. Bu sebeple biz, İstanbul’da kentsel dönüşümü belli başlıklar altında planladık. Deprem odaklı, stratejik ve tarihi mirasın korunmasına yönelik kentsel dönüşüm projeleri hazırladık. Bunları yaparken, vatandaşlarımızın dönüşümün içinde yer alması için çalışıyoruz.”

İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu:

“Diyorlar ki, ‘Leonardo Da Vinci, Floransa’da yaşadığı eve, bugün gelmek istese aynı sokaklardan aynı meydanlardan geçerek ulaşabilir... Hem de hiç zorluk çekmeden!’ Demek ki bazı ülkeler için kimliğin korunması mucize değil! Türkiye için neden mucize o zaman? Oysa yapılacak şey, kurduğumuz yeni kentin, mevcut kentin ruhuna uygun projelendirilmesinden başka bir şey değil! Bunun için herkese ama herkese görev düşüyor. Kentler için kimlik kaybı, geri gelmeyecek bir kişilik kaybı da yaratıyor.”

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu:

“İnşaat Sanayi-İNSAN” Dergisi'nin, ülkemizdeki kentleşme olgusunu, özellikle de milyonlarca insanımızı ilgilendiren bir konuyu ele almasını son derece önemsiyorum.  Sosyal demokrat bir yönetim olarak kentsel dönüşüm projelerinin insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü olayın insani, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları vardır. Konu, rant kaygısını öne çıkaran bir yaklaşım ile çözülemez, böylesi bir yaklaşım ile güvenilir ve özgün kentler oluşturulamaz. Rant kaygısının öne çıktığı projeler kentin tarihini, kültürünü özgünlüğünü koruyamaz. Kaldı ki, bir sosyal kültürel dönüşümü de sağlayamaz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe

“Ülkemizde her kent aynı kentsel dönüşüm sorunlarına sahip değildir. Her kentin ve her dönüşüm projesinin kendi sorunları ve bu sorunların çözümünde kullanılabilecek değerleri ve kaynakları mevcuttur. Bu kaynakların doğru tespit edilebilmesi ve bunların kentsel dönüşüm stratejileri ve politikalarında kullanılması gerekmektedir. İNTES’in ‘Güvenilir Kentler için Kentsel Dönüşümü Fırsata Çevirelim’ önerisi bizim de yerel yönetimler olarak hali hazırda uygulamaya çalıştığımız bir temennidir. İNTES’in bu duyarlılığını, kentsel dönüşüm projeleri uygulayan şehirlerimizin yerel yönetimleri tarafından dikkate alınacak bir öneri olarak görüyorum”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç:

“Rantsal amaçlara kurban edilen bir kentsel dönüşüm,  telafisi güç sonuçlar yaratmaya ve toplumsal barışı zedelemeye adaydır.  Başarılı kentsel dönüşüm projeleri bölge halkının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını da dikkate alan, kentin tarihi ve dokusuyla uyumlu, gerekli mühendislik hizmeti almış projelerin hayata geçirilmesiyle mümkündür. İNTES’in önerisi ancak çalışmaların bu çerçevede yürütülmesi durumunda anlam kazanacaktır.”

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON