İNTES - TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

Sektör: İnşaat Link: http://www.intes.org.tr

İNTES-İŞKUR arasında yapılan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit’in katıldığı bir törenle bugün imzalandı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile İŞKUR arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imzalanması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının en önemli yapısal sorunlarından biri olan mesleksizlik sorununa çözüm üretecek protokolü imzalamak üzere toplandıklarını belirtti.

İşgücü piyasasında önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Çelik, emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçiş şeklinde gerçekleşen bu dönüşümün, istihdamda çok önemli daralmalara neden olurken, işgücüne olan ihtiyacı da azalttığını kaydetti. Bu süreçte artık iş sahibi olmanın ötesinde, geçerli bir meslek sahibi olmanın öneminin arttığını belirten Çelik, mesleki eğitim bilincinin artırılmasının son derece önem taşıdığını söyledi.

Bakan Çelik, Türkiye olarak son 9 buçuk yılda her alanda çok önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek, işsizlikle mücadele kapsamında da iş dünyası ve çalışanlarla birlikte önemli başarı ve kazanımlar elde ettiklerini anımsattı. 2010-2011 mukayesesinde, işsizliğin aylık olarak yüzde 2.1 oranında azaldığının görüldüğünü ifade eden Çelik, son 10 yıllık dönemde işsizliğin yüzde 8.9 oranında gerilediğini anlattı.

Çelik, 2002 yılında işsizlik oranının yüzde 10.3 olduğu anımsandığında ve her yıl 800 bin civarında işgücüne yeni katılımın olduğu dikkate alındığında, işsizlikle hangi oranda mücadele edildiğinin ve ne gibi başarıların sağlandığının görüleceğini dile getirdi.

İşsizlikle mücadele kapsamında, yapısal sorunlarla da mücadele etme zorunluluğunun bulunduğuna işaret eden Çelik, bunların başında kırdan kente göç konusunun geldiğini, tarım kesimindeki istihdam oranının 1990 yılında yüzde 47'den 2011 yılında yüzde 25.4'e gerilediğini hatırlattı.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu ancak istenilen noktaya gelinmediğini belirten Çelik, kırdan kente gelenlerin işle buluşturulması konusunda daha atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.

Bugün iş arayan her 3 kişiden birinin, mesleki yeterliliğe sahip olmadığını kaydeden Çelik, ''TBMM'de yoğun tartışmalara konu olan eğitim sistemimizdeki yönlendirme veya kesintili kesintisiz tartışmalarının altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu. 15 yaşına girinceye kadar bir gencimizin meslek sahibi olamaması gibi bir eğitim anlayışının artık geçerliliğinin dünyada olmadığını hepimiz görmekteyiz'' diye konuştu. Çelik, bu yönüyle, TBMM'de şu anda görüşülen yasanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kendilerini yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Meslek eğitimi almış ara insan gücünün, işgücü piyasasında en fazla ihtiyaç duyulan kesim olmasına karşın, meslek lisesi mezunlarının istihdamdaki oranının yüzde 7'lerde seyrettiğini, bunun da dikkat edilmesi gereken bir tablo olduğunu belirten Çelik, ''İşte Türkiye'nin işsizlikle mücadelede aşması gereken kritik eşik budur. Yani mesleksizlik sorununu, Türkiye aşmak durumundadır'' dedi.

Aktif işgücü için 1 buçuk milyar liralık kaynak

Bu protokolün iş dünyasının ihtiyaç duyacağı yetkinliklerin kazandırılmasına önemli bir katkı sağlayacağına olan inançlarının da tam olduğunu sözlerine ekledi.

Bu protokol ile İŞKUR'a kayıtlı işçilerden seçilecek işgücünün, mesleki eğitimlere tabi tutulacağını, eğitimler sonucunda kursiyerlere sertifika verileceğini belirterek, sertifika almayı hak etmiş işgücü adaylarının yüzde 30'unun İNTES üyesi firmalarda çalışmaya hak kazanacağını ifade etti.

Protokol sonrası, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesine ilk olarak Tüpraş projesinde görev yapacak 2 bin çalışanı ile başlayacak olan Tekfen İnşaat Genel Müdürü Ümit Özdemir de inşaat sektöründe nitelikli ve eğitimli, uluslararası sertifikalara sahip ara eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşandığını anlatarak, ''Bu açıdan, Mesleki Yeterlilik Belgesi sistemi sayesinde, çalışanların yeni teknolojiler doğrultusunda eğitilerek dünya standartlarına ulaşması rekabet gücümüzü artıracaktır'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ''Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'' imzalandı.

 

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON