TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

Genç İşsizliğe Küresel Çözüm

TİSK, İŞ DÜNYASINI “NİTELİKLİ GENÇ İSTİHDAM” İÇİN BİR ARAYA GETİRİYOR

GENÇLERE İŞ BAŞINDA EĞİTİM FIRSATLARI SUNAN VE İSTİHDAMIN  ARTIRILMASINI TEŞVİK EDEN KÜRESEL İŞBAŞINDA EĞİTİM AĞI'NIN (GAN) ULUSAL ÇAPTA İLK UYGULAMASI TİSK’İN ÖNDERLİĞİNDE TÜRKİYE'DE KURULUYOR. 

25 ŞUBAT'TA ANTALYA'DA 19 DEV ŞİRKETİN CEO’LARININ ATACAĞI İMZALARLA, TÜRKİYE, GAN’IN ULUSAL AĞINI DÜNYADA İLK KURAN ÜLKE OLACAK.

Türkiye, istihdam sorununun çözümü için uluslararası alanda önemli bir adım atıyor. İş dünyası ile işçi kesiminin uluslararası düzeyde geliştirdikleri ve genç istihdamının artırılmasına yönelik Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN) ulusal çapta ilk uygulaması, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) önderliğinde Türkiye’de başlatılıyor. Antalya’da 25 Şubat’ta 19 büyük şirketin CEO’larının imzalayacakları sözleşmeyle Türkiye, GAN’ın ulusal ağını dünyada ilk kuran ülke olacak.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Dünyada ilk ulusal ağ ‘GAN Türkiye Ağı’ ile gençlerin eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmayı, genç istihdamını artırmak için şirketleri gençlerin eğitimine teşvik etmeyi ve genç işsizliği sorununun çözümünde önemli adımlar atılmasını hedefliyoruz” dedi. 

Küresel krizle birlikte artan genç işsizliğe çözüm olarak 2013 yılında Uluslararası İşverenler Teşkilatı(IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişareKomitesi (BIAC) tarafından ILO’nun desteği ile kurulan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (Global Apprenticeships Network-GAN)Türkiye’de de yeni bir dönemi başlatacak. TİSK’in üye olduğu GAN,şirketleri gençlerin eğitimine teşvik ederek, iş başında eğitim fırsatları ile genç istihdamının artırılmasını amaçlıyor. Nitelikli işbaşında eğitimin temel unsurları ise iş dünyasının zirvesi olan B20(Business20) ve işçi zirvesi L20 (Labour20) uzlaşısıyla belirlendi.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün de en önemli somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN’ın üyeleri arasında, Telefonica, Adecco, Ericsson, Huawei Technologies, Gi Group, UBS, Samsung Electronics, Randstad Holding, Astra International gibi çok uluslu şirketler ve TİSK’in de dahil olduğu çok sayıda ulusal işveren teşkilatı yer alıyor. GAN Başkanlığını Telefonica CEO’su JoseMaria Alvarez-Pallete Lopez yürütüyor.

İLK ULUSAL AĞ TÜRKİYE’DE KURULUYOR

GAN, ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini başlattı. Bu konuya ilişkin dünyada ilk adım, Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20’nin iş dünyası kanadını oluşturan B20’nin üyesi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) koordinasyonunda, 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya Akra Barut Otel’de gerçekleştirilecek toplantıda atılacak.

“G20-OECD İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı” ile “Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye Ağı Açılışı ve İmza Töreni”ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra, işverenlerin dünyadaki en üst temsilci örgütü olan IOE’nin Başkanı Daniel Funes de Rioja, B20 İstihdam Görev Gücü’nün Koordinatör Eş Başkanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç,TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, ILO, OECD, B20 ve L20 temsilcileri ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılacak.

TÜRKİYE’NİN DEVLERİ İMZALAYACAK

Bakan Faruk Çelik, Ali Y. Koç,Yağız Eyüboğlu veDaniel Funes de Rioja’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN), dünyadaki ilk ulusal uygulaması başlatılacak.

GAN Türkiye Ağı’nın açılışında, aralarında Ford Otosan, Tofaş, Arçelik, Aygaz, Mercedes Benz Türk, Akçansa, Çimsa, Santa Farma İlaç, Söktaş ve İçdaş Çelik’in de bulunduğu Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 19’unun üst düzey yöneticileri, ‘işbaşında eğitim ulusal ağının sözleşmesi’ olarak da adlandırılan GAN prensiplerine imza atacaklar.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç ve TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, GAN’ın ilk ulusal ağı GAN Türkiye’ye katılan ilk şirketlerin temsilcilerine sertifikaverecek ve ardından GAN, TİSK, ILO, IOE yetkilileriyle birlikte aile fotoğrafı çektirilecek.“G20-OECD İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı”nda ise gençlerin ihtiyaçları ve G20’de mevcut işbaşında eğitim olanakları, işbaşında eğitimin gençler ve şirketler için faydaları, işbaşında eğitim modelleri ve gelişmekte olan ekonomilerdeki zorluklar gibi konu başlıkları altında işbaşında eğitim konusuna genel bakış ve son eğilimler konuşulacak.

ŞİRKETLER DE ULUSLARARASI ALANDA TANINACAK 

Kaliteli genç istihdamını artırmayı amaçlayan GAN Türkiye ağına üye olmak şirketlere de önemli katkılar sağlayacak. Eğitim alanında şirketlerin bu konudaki küresel başarı örneklerine özel erişimini mümkün kılan GAN, firmaların genç istihdamına yaptığı katkıyı uluslararası ölçekte paylaşarak, programa katılan şirketlerin tanınırlığını artırmayı amaçlıyor. Eğitim alanında şirketler arasında sektörel ve sektörlerarası işbirliği imkanlarının oluşması da GAN'ın hedefleri arasında. TİSK koordinasyonunda yürütülecek GAN Türkiye’nin faaliyetleri üye şirketlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilecek.

GAN TÜRKİYE’NİN AJANDASI YÜKLÜ

Atılacak imzalarla faaliyete geçecek olan GAN Türkiye'nin gündemi ise bir hayli yüklü. CEO'ların paydaşlarıyla ilgili konuları görüşmek için yılda 2-3 kez toplanması, okul ziyaretleriyle işbaşında eğitimin farkındalığının artırılması, eğitim müfredatında gerekli düzenlemelerin yapılması bu gündem başlıklarından sadece birkaçı…

TİSK BAŞKANI EYÜBOĞLU: “ÖNCÜ OLACAĞIZ”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, ILO verilerine göre dünyada 2014 yılında iş arayan 15-24 yaş arası gençlerin sayısının 74 milyona ulaştığına dikkat çekerek, Türkiye’de de genç işsizliğinin yüksek olduğunu kaydetti. Kasım 2014 itibariyle resmi verilere göre Türkiye’deki 3 milyon 96 bin işsiz içerisinde genç işsizliğinin 936 bin kişiye ulaştığını, her 3 işsizden birinin genç olduğunu ve genç işsizlerin de 250 bininin, yani üçte birinin yükseköğrenim mezunu olduğunu hatırlatan Yağız Eyüboğlu, istihdam konusunun TİSK için en öncelikli çalışma alanı olduğunu vurguladı.Eyüboğlu, 25 Şubat’ta Antalya’da atılacak imzalarla TİSK öcülüğünde kurulacak ilk GAN Ulusal Ağı’nın genç işsizliği konusundaki sorunun çözümünde katkı sağlayacağına inandığını belirtti.”

İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 oluşumunun önemine de işaret eden Eyüboğlu, şunları söyledi:

“TİSK, B20 bünyesindeki faaliyetlerini, sürecin ilk gününden bu yana küresel çapta işverenleri temsil etmekle görevli IOE ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütmektedir. 2015 yılında da aynı yaklaşımla, küresel çapta istihdam ve sosyal politika alanında yaşanan sorunların çözümüne birlikte katkı sağlamayı ve projelerimizi, işçi kesiminin oluşturduğu L20 ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. İki kesimin birlikte yapacakları uyumlu çalışmaların, tüm dünyadaki işçilere ve işletmelere küresel refah artışı açısından fayda sağlayacağını umuyoruz.“

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet adresindenulaşılabilir.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON