TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Sektör: İş Örgütleri Link: http://www.tisk.org.tr/

G20'ye İşçi İşveren Desteği

İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ, TÜRKİYE'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞINDA “BAŞARI HİKAYESİ”YAZMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ…

TİSK BAŞKANI EYÜBOĞLU:

”DÖNEM BAŞKANLIĞINI, TÜRKİYE İŞVEREN VE İŞÇİ KESİMLERİ AÇISINDAN DA TARİHİ BİR FIRSAT”

“B20 ZİRVESİ VE BUNA PARALEL G20 ZİRVESİ İLE DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR BAŞARIYA İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye için “Tarihi Fırsat” olarak görülen G20 dönem başkanlığı sürecinde yürütülecek faaliyetler için bir araya gelen Türkiye’nin işveren kesimi ile çalışan kesimini temsil eden örgütler bu alanda bir “başarı hikayesi” yazmak için harekete geçti. TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Küresel kalkınmaya, Türk işçi ve işverenlerinin önderliğinde ortak katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ( TİSK ) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini temsil eden ülkelerin üye olduğu G20’nin 2015’deki dönem başkanlığının Türkiye için olduğu kadar Türk işveren ve işçi kesimleri açısından da tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Dünya ölçeğinde 2008 yılında yaşanan krizin, varolan küresel yönetişim yapısının sorunları önlemede ve çözmede yeterli olmadığını ortaya koyması üzerine G20 ülkelerinin ulusal politikaları etkileyen yeni bir yapı geliştirdiğini hatırlatan Eyüboğlu, “2008’den bu yana her geçen yıl, G20’nin küresel karar mekanizmasındaki yeri ve önemi artmıştır” dedi.

G20'nin işveren kanadını oluşturan B20’nin, iş dünyasının süreçteki temsili açısından kritik rol oynadığını kaydeden TİSK Başkanı, “B20 Türkiye Yürütme Kurulu’nda TOBB, MÜSİAD, TİM, TÜSİAD ve DEİK’in yanı sıra TİSK’in de yer aldığını ve sürecin yönetiminde çalıştığını” bildirdi.

G20’nin emek kesimini oluşturan ve TÜRK-İŞ’in başkanlığını yürüttüğü L20’nin önceki gün Ankara’da Başlangıç Toplantısı’nı gerçekleştirdiğini hatırlatan TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, şöyle devam etti:

 “2011 yılında Fransa Dönem Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen istihdam, sosyal koruma, iş hayatında temel hak ve özgürlükler ile çok taraflı yapıda faaliyetlerin uyumu konularındaki ‘B20/L20 Ortak Deklarasyonu’, halen küresel çapta işçi ve işveren ilişkilerini biçimlendiren önemli sonuçlardan biri olma rolünü sürdürüyor.  

L20 Başlangıç Konferansı’nda da istihdamın en önemli gündem maddesini oluşturduğu konusunda işçi, işveren ve hükümet kesimleri olarak fikir birliğine vardık.

Bizler, küresel ekonomiye yön vereceğimiz 2015 Yılı G20 Dönem Başkanlığı’nın Türkiye açısından tarihi bir fırsat olduğu bilinciyle, Türkiye’deki diğer iş dünyası teşkilatları, işçi kesimindeki sosyal ortaklarımız ve TİSK bünyesindeki tüm ekibimizle birlikte bir başarı hikayesi yazmaya çalışacağız.”

TÜRK İŞÇİ VE İŞVERENLERİNİN ORTAK HEDEFİ

İşveren kanadının, Türkiye’nin yenilikçi ve sonuç odaklı bakış açısı paralelindeki projelerini işçi kesimi L2O ile birlikte hayata geçirmeyi planladığını kaydeden Eyüboğlu, açıklamasında, “İki kesimin birlikte yapacakları uyumlu çalışmaların, tüm dünyadaki işçilere ve işletmelere küresel refah artışı açısından fayda sağlayacağını umuyoruz. Küresel kalkınmaya, Türk işçi ve işverenlerinin önderliğinde ortak katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İSTİHDAM ÖNCELİKLİ ALAN

İstihdam konusunun, uzmanlığı, tecrübesi ve bağlantıları açısından TİSK için en öncelikli çalışma alanı olduğunu söyleyen Eyüboğlu, “Konfederasyonumuz, B20 bünyesinde bu alandaki faaliyetlerini, dünya işverenlerini temsil eden IOE ile işbirliği halinde yürütmektedir. 2015 yılında da aynı yaklaşımla, küresel çapta istihdam ve sosyal politika alanında yaşanan sorunların çözümüne birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Türk iş dünyası temsilcileri olarak geçmiş B20 süreçlerinde önemli tecrübeler edindiklerini, geçmişte reçetelerin yazıldığını ancak uygulamada ve sonuca ulaşmada sorunlar yaşandığını gözlemlediklerini kaydeden Yağız Eyüboğlu, bu yıl en büyük önceliği izleme ve uygulamanın alması gerektiğine değindi. Eyüboğlu, L20 ile birlikte yapacakları uyumlu çalışmaların, tüm dünyadaki işçilere ve işletmelere küresel refah artışı açısından fayda sağlayacağını umduklarını belirtti.

İŞBAŞINDA EĞİTİMDE DÜNYADA BİR İLK

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Eyüboğlu, B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk telekonferansının 12 Şubat 2015 tarihinde ve “G20-OECD İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı ve Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye Ağı Açılışı ve İmza Töreni”nin de 25 Şubat 2015 tarihinde yapılacağını bildirdi. Eyüboğlu, GAN’ın, B20 ve L20’nin öncülük ettiği ortak anlayışın sonucunda oluşturulduğunu ve TİSK’in koordinasyonunda dünyanın ilk ulusal ağının Türkiye’de kurulduğunu vurguladı.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün Açılış Töreni ve ilk toplantısının 26 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da yapılacağı bilgisini veren TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Nihayet 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek B20 Zirvesi ve buna paralel G20 Zirvesi ile dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

TİSK HAKKINDA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.

Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.

TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet adresinden ulaşılabilir.

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON