AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

Sektör: Enerji Link: http://www.akkuyu.com

'Akkuyu’da ÇED raporu onaylanmadan ve inşaat lisansı alınmadan inşaatın başlaması söz konusu değil'“İlk ünitenin inşaatı 2016 yılında başlayacak”

Akkuyu Sahası’nda yapılan tüm iş ve işlemler, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmüş ve gerekli tüm izinleri alınmıştır”

Akkuyu NGS A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, Akkuyu’da ÇED Raporu onaylanmadan ve inşaat lisansı alınmadan santral inşaatının başlamasının söz konusu olmadığını açıkladı. Kasumov, ilk ünite inşaatının 2016 yılında başlayacağını hatırlattı.

Kasumov, AA muhabirinin inşaat sürecine ilişkin sorusunu yanıtlarken,  “Akkuyu Sahası’nda yapılan tüm iş ve işlemler, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmüş ve gerekli tüm izinleri alınmıştır” dedi.

“Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Sahası’nda inşaat çalışmalarının başladığına” yönelik bazı haberlerin çıktığını hatırlatan Kasumov, bu haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali Projesinin henüz Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onay sürecinde olduğunu anımsatan Kasumov, şunları söyledi:

“2014 yılı ilk yarısında ÇED Raporu için ‘pozitif’ kararını bekliyoruz. Dolayısıyla ÇED Raporu onaylanmadan projenin inşaat ya da yapım aşamasına geçmesi, sahada zemin çalışmaları yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Nükleer santral inşaatına başlanması için ÇED pozitif kararı da yeterli değildir. Uluslararası kural ve izinlerin yanı sıra Türkiye’nin ilgili kurumları tarafından da uygulanan son derece sıkı ve zorlu bir izin ve denetim süreci söz konusudur. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde inşaata başlanması için asıl olarak alınması gereken inşaat lisansıdır. Projemizin inşaat lisansının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 2015 sonunda alınması, ilk ünite inşaatının ise Ocak 2016'da başlaması öngörülmektedir. Her şey proje takvimine uygun olarak ilerlerseilk reaktörde elektrik üretiminin 2020 yılı ortasında başlayacağını düşünüyoruz.”

“Tehlikeye atmamız söz konusu olamaz”

Projenin; Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı 20 milyar dolarlık bir yatırım olduğuna dikkati çeken Kasumov, “bu yatırım Türkiye’ye tek seferde giren en büyük yabancı sermayedir. Böylesi büyük, önemli ve stratejik bir yatırımı hiçbir şekilde tehlikeye atmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

“ÇED Raporu 3 bin sayfa”

Kasumov,  ÇED sürecinin nasıl hazırlandığı yönündeki soruyu de şöyle cevapladı:

“Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca, ÇED Raporu değerlendirme süreci aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. ÇED Raporu başvurusu, halkın katılımı toplantısı ve ÇED Raporu’nun özel formatının belirlenmesi ve bu özel formata istinaden ÇED Raporu’nun hazırlanması gibi süreçte öngörülen aşamalar tamamlanmış; bu çerçevede yaklaşık 3 bin sayfayı aşan ÇED Raporu hazırlanmıştır.ÇED Raporu’nun hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED özel formatı çerçevesinde gerekli görüşlerini bildirmiş ve görüşlerine istinaden ÇED Raporu’nda gerekli değişiklikler yapılıp Rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.  Bunu ardından Bakanlık, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin ÇED Raporu’nu Özel Format’a uygun bulmuştur. Rapor, değerlendirilmek üzere ÇED Yönetmeliği kapsamında İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’na havale edilmiştir.İlk İnceleme-Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapılmış olup ÇED Raporu’na ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir.”

Taş Ocağı

Bölgedeki faaliyetlerin son durumunun sorulması üzerine de Kasumov, şunları söyledi:

“Akkuyu NGS Sahası’nda, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı çerçevesinde ve alınan lisans ve izinlere istinaden yangın emniyet yolları ve güvenlik yollarının oluşturulmasına yönelik malzemelerin temini için taş ocağı işletilmekte olup bu kapsamda ilgili kurumlar tarafından verilen izinlerçerçevesinde gerekli izinler alınmış ve sahada denetimler de yapılmıştır. 

Taş ocağı işletme faaliyetleri için;maden ruhsatı, taş ocağı işletme izni, gayrısıhhi müessese işletme izni ve ÇED Belgesi ilgili kamu kurumlarından alınmış olup söz konusu faaliyetler bu izinler çerçevesinde yürütülmektedir.”

 

 

 

 

Logo ve Fotoğraflar

Görüntülenecek logo veya fotoğraf bulunamadı.
© 2018 NeSS İletişim
ICON